Pep Sanchez

Sóc aficionat a la fotografia des de 2008. Al llarg de la meva curta trajectòria he descobert, després de conèixer múltiples disciplines, que m’agrada estar en contacte amb la natura i retratar allò que ens ofereix. La llum a la natura i els moments màgics de les sortides de sol o les seves postes son els meus preferits.

M’agrada la llarga exposició i els Time-Lapses ja que ofereixen distorsions creatives de la realitat... m’agrada viatjar i conèixer llocs.

Al 2014 vaig acomplir el meu somni a Islàndia, i fruit de la tasca de recopilació de informació, va néixer el blog pepiniceland.com, una guia per viatgers que vulguin viure una experiència similar.

15mm.cat forma part del meu petit univers digital i un lloc on expressar-me de la millor manera possible, amb els meus treballs.

Com a fotògraf aficionat gaudeixo cada dia de les possibilitats de retratar els moments inesperats de la vida.
... Només Photolife.

I am an amateur photographer since 2008. Throughout my career I discovered, after learning multiple disciplines, I like being in touch with nature and portray what it offers. Light in nature and the magical moments of the sunrise or sunset are my favorite.

I like the long exposure and Time-lapses as they offer creative distortions of reality ... and I like to travel and know places.

In 2014 I got my dream in Iceland, and the result of the work of collecting information, was born the blog pepiniceland.com, a guide for travelers who want to live a similar experience.

15mm.cat is part of the small universe of pepsanchez.com and a place to express myself in the best way possible, with my works.

As advanced amateur photographer enjoy every day of the portray possibilities and unexpected moments of simple life.
... Only Photolife.

CONTACTA AMB MI

Pep Sánchez